Babięcka Struga, jezioro Zyzdrój Wielki, Zyzdrój Mały, śluza(przenoszenie kajaków),rzeka Zyzdrój, Stanica wodna Spychowo

Jezioro Spychowskie, Spychowska Struga(pod mostem uwaga na kamienie i silny nurt), jezioro Zdrożno, Uplik i Mokre

Jezioro Mokre, śluza(przenoszenie kajaków), jezioro Krutyńskie, rzeka Krutynia

Przenoska na Młynie. Spływ tylko rzeką Krutynią. 5 mostów na trasie.

W większości spływ rzeką Krutynią. Jezioro Gardyńskie, Malinowe, Jeżewko.

Pozostałe trasy zależą od inwencji naszych klientów. Ceny do uzgodnienia.