Rezerwat „Zakręt”

Tu znajdziemy ciszę i spokój… Z Krutyni kierujemy się w kierunku Jeziora Mokrego. Po drodze mijamy pomnik przyrody „Zakochana Para”.

Rezerwat „Zakręt” to trzy bezodpływowe jeziorka dystroficzne z pływającymi wysepkami i bogatą roślinnością torfowiskową, wokół których znajduje się ścieżka doskonała do spacerowania i jazdy rowerem Rośnie tu owadożerna rosiczka. Długość ścieżki ok. 3 km.

Rezerwat „Krutynia”

Ścieżka biegnie z miejscowości Krutyń lub z parkingu Wan- Plac przez rezerwat „Krutynia”, wzdłuż brzegu rzeki, do Jeziora Krutyńskiego. Bogaty wielogatunkowy las mieszany jest namiastką dawnej puszczy. Porasta jar w którym płynie rzeka Krutynia.

Czysta, malownicza rzeka przyciąga wielu ludzi. Zobaczyć tu można gągoły, tracze nurogęsi, kaczki krzyżówki, łabędzie, zielone dzięcioły, zimorodki. W wodzie występują krasnorosty pokrywające kamienie i gąbka słodkowodna. Długość około 2,5 km.

Krutyń – Zgoń

Ze wsi Krutyń idziemy przez most w kierunku Jeziora Mokrego. Po drodze mijamy pomnik przyrody „Zakochana Para” a z lewej strony rezerwat „Zakręt”. Z pola namiotowego nad Mokrym kierujemy się na południe wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Mokrego.

Dochodzimy do rez. „Królewska Sosna”. Nad brzegiem Jeziora Mokrego rośnie „Dąb nad Mukrem” im. Karola Małłka. W rezerwacie znajdują się również jeziorka dystroficzne wokół których prowadzi ścieżka. Długość ścieżki około 8 km.

Krutyń – Rosocha

Z Krutyni kierujemy się lasem na południe wzdłuż rzeki Krutyni, w kierunku wsi Zgon, do rezerwatu „Królewska Sosna” z torfowiskami i borem bagiennym. Poznajemy malowniczy krajobraz wsi mazurskich. Długość ścieżki około 7km.